Happy Turkey Day, US friendos ✌️


✴️ Also on Micro.blog
Simon Woods @SimonWoods