Is Kobo the only good non-Amazon e-reader?


✴️ Also on Micro.blog
Simon Woods @SimonWoods